P.W. Vlaskamp B.V. Refrigeration Consultancy

Uw partner op het gebied van koudetechnische ontwikkeling, -besturing, subsidieadvies en arbitrage.

Onze doelstelling

Het ontwerpen van moderne koudetechnische installaties en beheersbare besturingssystemen in samenwerking met producenten, installateurs en eindgebruikers, onder de pragmatische voorwaarden: Simpel - Doeltreffend - Betaalbaar - Bedrijfszeker.

Bij deze ontwikkelingen lopen functionaliteit, energieverbruik, milieuaspecten, regelgeving en subsidiemogelijkheden als rode draad door het ontwerp. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze een degelijke koudetechnische installatie te bouwen die, voldoet aan de hedendaagse eisen, servicevriendelijk is en indien gewenst, middels computerbesturing binnen en/of buiten het bedrijf beheerd kan worden.

Gebruik van natuurlijke koudemiddelen NH3 en CO2, regelgevingen waaronder NEN EN 378, PED, NPR-7600/7601, EU F-Gas II, PGS 13 (ex-CPR13-II), Regeling externe veiligheid inrichtingen, RLK '99 & 2006, Machinerichtlijn, HACCP en subsidies zoals Energie-Investerings-Aftrek [EIA], Milieu-Investerings-Aftrek/Afschrijving [MIA/VAMIL], zijn actuele zaken die bij het ontwerpen van een installatie getoetst worden op haalbaarheid en nuttige toepassing.

Bedrijfsprofiel

Ons werkterrein bevindt zich zowel in de bedrijfs- en industriŽle koudetechniek, alswel op het gebied van retail-, agrarische-, luchtbehandeling- en airconditioning installaties. Door onze jarenlange ervaring, specifieke productkennis en behaalde resultaten, hebben wij een respectabel bestand met gerenommeerde relaties opgebouwd, die als tevreden en repeterend mogen worden aangemerkt.

Ten behoeve van uw subsidieaanvragen staan wij garant voor deskundige adviezen, technische berekeningen en de benodigde rapportage.

Onze onderzoeken, bemiddeling en arbitrage bij technische geschillen heeft veelal geleid tot oplossing van langlopende problemen.

Als koudetechnisch specialist zijn wij verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude [KNVvK], de technisch-wetenschappelijke vereniging (opgericht in 1908) die zich bezig houdt met het verspreiden van kennis op het gebied van de opwekking en toepassing van koude.

Contactgegevens

Telefoon

+31 (0)78 647 2065

Internet

www.vlaskamp.eu

E-mail

info@vlaskamp.biz

Postadres

P.W. Vlaskamp B.V. Refrigeration Consultancy

Kuipershaven 127

3311AM Dordrecht

The Netherlands